Регистрация за “Код Бъдеще”

Регистрацията не е задължителна, но ви осигурява резервирано място за събитието.

Ако имате въпроси, моля свържете се с нас.





Теми които ще посетя: